Financieel advies

Een aspect dat veelal uit het oog verloren wordt, is de hulp die de boekhouder kan bieden bij het uitwerken van het financiele plaatje. 
Zowel het bedrijf als de bedrijfsleider opereren in een economie die er op gericht is om vooruit te gaan. Steeds wordt er naar groei gestreefd, want stilstaan is achteruitgaan. 

In de groei van een bedrijf bestaan er verschillende stadia. Elk van deze stadia vragen een andere aanpak. 
Je hebt de opstart en uitbreiding, hier is er meestal veel kapitaal nodig en weinig voorhanden. Hier is het zoeken naar middelen. 
Een bloeiend bedrijf heeft al eigen kapitaal gecreeerd, en zoekt bijkomende rendabele investeringen al dan niet bedrijfsmatig. De bedrijfsleider probeert zijn schaapjes op het droge te krijgen en begint te denken aan overdracht van het bedrijf. 
Een bedrijfsleider denkt aan stoppen. De overdracht is hier belangrijk, en de planning ervan nog belangrijker. 
En als die bedrijfsleider een nageslacht heeft dat graag in zijn voetsporen treedt, dan is de goede overdracht van het bedrijf nog belangrijker. Vooral omdat hier erfrecht en successieplanning ook om de hoek komt kijken. 

In al deze stadia is de boekhouder iemand die een helpende hand kan reiken. 
Vergelijk de boekhouder met de huisarts. Deze zend je door naar specialisten nadat hij/zij een idee hebben gekregen betreffende het probleem. Hij/zij treedt ook op als vertaler van het steeds complexer wordende taalgebruik. 
De boekhouder zelf is uitstekend geschoold om de eerste lijn problemen op te lossen omdat hij het ganse plaatje kent.