Fiscaliteit

De meeste ondernemers en zelfstandigen zijn ervan overtuigd dat de fiscaliteit in de onderneming het belangrijkste element uitmaakt. Een boekhouding hoort vooral fiscaal georienteerd te zijn. 

Niemand geeft graag teveel geld uit. Maar een ding is echter belangrijk om weten, een bedrijf dat geen winst maakt heeft geen last van belastingen. Echter een bedrijf dat geen winst maakt, vormt geen nieuw kapitaal en is ten dode opgeschreven. Dit is een economische wetmatigheid. Dus belastingen vormen een deel van het spel. 

Doelstelling van een bedrijfsleider en zijn persoonlijke adviseur, de boekhouder, moet dan ook zijn om zoveel mogelijk winst te maken en die op ene zo voordelig mogelijke manier te laten belasten. 
Het heeft geen zin om teveel belastingen te betalen. Belastingen vormen een cashdrain die het noodzakelijke werkingskapitaal uit het bedrijf kunnen wegzuigen. Het heeft ook geen zin om te proberen te weinig belastingen te betalen aangezien vroeg of laat er dan wel een rekening kan gepresenteerd worden, die nog duurder is.

Een bedrijfsleider heeft dan ook de plicht om ervoor te zorgen dat het bedrijf zo rendabel mogelijk werkt, ook fiscaal.
De boekhouder staat u bij om op de wettelijk meest voordelige manier uw bedrijf te laten belasten. Verwacht echter niet van hem dat hij Don Quichote achternagaat. De boekhouder werkt volgens het WIB92 en het wetboek BTW. En is deontologisch verplicht om volgens deze regels te werken.
Deze regels zijn echter niet altijd in het nadeel van de belastingplichtige.